Print

Aktivt deltagande i förbättringsprocessen

Ni kan bidra till förbättringsprocessen hos leverantörerna, både genom att blicka inåt mot er egen organisation och genom att tillföra leverantörerna kunskap.

Titta på er själva

Kanske kan ni bidra till bättre arbetsvillkor för leverantörens anställda genom att justera det sätt ni gör upphandlingarna på. I många av de branscher som arbetar med hög- och lågsäsong, upplever man i utvecklingsländer att leverantörerna tenderar att ha mycket övertidsarbete under högsäsong och arbetslöshet under lågsäsong. Ni kan förändra denna situation genom att t ex beställa varor och tjänster från leverantörer i god tid, och genom att sprida era beställningar i mindre portioner jämnt över hela året istället för att lämna in stora order några få gånger.

Dessutom kan ni öka leverantörernas engagemang och samarbetsvilja om ni berättar öppet om vad ni själva gör på det sociala och miljömässiga området. Detta underlättar för leverantörerna att förstå vilka förväntningar ni har. Och leverantörer är normalt mer engagerade om de vet att även ni har gjort en motsvarande insats i ert företag.

Om ni själva är ett tillverkande företag är det klokt att bjuda in leverantörerna på besök till er, så att de med egna ögon kan se vilka arbetsförhållanden ni erbjuder era anställda. 

Tillför kunskap hos leverantören

Det stärker förbättringsprocessen, om ni har möjlighet och resurser att bygga upp leverantörernas kunskap. Alla leverantörer har inte nödvändiga kunskaper och resurser för att förbättra de sociala och miljömässiga förhållandena på egen hand. Särskilt i utvecklingsländerna, uppnås de största förbättringarna om man baserar dem på lokal kunskap, och därigenom skapar den nödvändiga förståelsen och viljan att uppfylla era krav.

Kunskapsöverföring och bearbetning av attityder kan ske som en del av den pågående dialogen inklusive leverantörsbesök, men ni kan också välja att hålla workshops eller liknande utbildning för leverantörerna. Om ni har tillräckliga kunskaper på detta område, kan ni själva utbilda leverantörerna, annars får ni anlita extern expertis.

”Vi har haft glädje av att hyra lokala konsulter som samarbetspartners framför danska, för att de lokala talar språket och känner till kulturen. Men det kan vara mycket svårt att finna de rätta, då det finns många att välja mellan och många är dåliga. Man kan använda sitt branschnätverk för att finna de rätta. Vi hjälper gärna våra konkurrenter med att hänvisa till goda rådgivare eftersom det gynnar hela branschen om den enklare får styrning på de miljömässiga och sociala förhållandena."

Peter Kristensen, CSR & Miljøchef, DLH

Om ni inte har resurser att genomföra workshops på egen hand, kanske ni kan samarbeta med andra från branschen eller med andra företag som är aktiva i samma område. Om ni har flera leverantörer i området, kan ni överväga att bjuda in flera leverantörer till samma workshop. Anlita lokala NGOs och fack, konsultera dem och bygg upp möten mellan anställda och ledning.

Aktivt deltagande i förbättringsprocessen

Fundera på om ni kan förändra inköpsmetoder eller andra villkor som leder till förbättringar

Ni bör fundera över vad ni kan göra för att ge möjligheter till att åstadkomma förbättringar. Exempelvis kan det handla om att förändra inköpsmetoderna och kraven på korta leveranser. Att förlänga kontrakt och arbeta mer långsiktigt är också en viktig del.

Att bidra ekonomiskt, som t.ex. ge bidrag till att köpa in nyare och miljövänligare maskiner, ge stöd till skolgång, lån till nya inköp etc. Kan vara värt att fundera över. Observera dock att mer långsiktiga lösningar, som förändrade inköpsvillkor, ofta ger större effekter än engångslösningar.