Print

Fas 1: Ambitionsnivå och intern organisation

I denna fas får du goda råd om hur du kan bestämma ambitionsnivån för arbetet med socialt ansvarstagande i leverantörsskedjan, och till hur ni kan organisera arbetet internt.

Ambitionsnivå och intern organisation

En klart uttalat ambition, en fungerande intern organisation och en strategisk förankring av arbetet, är avgörande för att uppnå en effektiv hantering av de sociala och miljömässiga utmaningarna som finns i leverantörskedjan.

9 tips i denna fas:

Skaffa dig mer bakgrundsinformation under Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan.