Print

Avbrytande av samarbete med leverantörer

Generellt bör sociala och miljömässiga problem inte innebära att du ska bryta samarbetet med leverantörer.

Företaget bör ta hänsyn till varje enskilt fall och besluta om man ska avbryta eller behålla samarbetet. Fråga dig om förhållandena kommer att fortgå eller eventuellt förvärras, och om leverantören visar tillräcklig vilja att genomföra de förbättringar som du begär.

Företag kan emellertid hamna i situationer där det är nödvändigt att avbryta ett samarbete med en leverantör. Allvarliga kränkningar av grundläggande rättigheter är under alla omständigheter helt oacceptabla. Kränkningar kan också allvarligt skada företagets anseende. I vissa fall har företaget också ett juridiskt ansvar för bidragande till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Företag kan överväga att identifiera "nolltolerans”-trösklar och bryta samarbetet med leverantören om överträdelserna fortsätter trots kraven.