Print

Beskriv arbetet med uppförandekoden

Skicka er uppförandekod till era kunder

Era kunder är intresserade av att ta del av hur er uppförandekod ser ut, hur den är formulerad samt att den innefattar grundläggande sociala krav. Berätta gärna hur ni har utarbetet den, om ni har haft diskusioner med era leverantörer kring deras möjligheter att leva upp till kraven och hur ni arbetar för att implementera uppförandekoden i era inköpsrutiner.

Beskriv era fokusområden
Om ni arbetar enligt CSR-kompassens förslag på fokusområden inom respektive område, bör ni beskriva hur ni har genomfört dessa. Läs mer om fokusområden kopplat till er uppförandekod: