Print

Branchinitiativ

Det kan vara bra att undersöka om det redan finns något initiativ i din bransch inom leverantörsstyrning.

Om era leverantörer har många kunder, finns det ofta flera olika uppförandekoder med olika innehåll. Branschinitiativ i form av exempelvis gemensamma riktlinjer för sociala och miljömässiga praxis kan spara tid och resurser för såväl er som era leverantörer och göra leverantörsstyrningen effektivare.

Till vänster finns en lista på branscher med sociala och miljömässiga initiativ (listan är inte fullständig). Om du inte hittar något inititiv inom din bransch kan du vända dig till branschöverskridande initiativ som t.ex. BSCI eller ETI. Läs mer om detta under Initiativ.

Hitta din branch