Print

Fas 5: Löpande förbättringar och partnerskap

I denna fas får du goda råd på hur ni kan samarbeta med leverantörerna för att förbättra deras sociala och miljömässiga förhållanden, och vilka särskilda aktiviteter som ni kan sätta igång för att bidra till kontinuerliga förbättringar.

Om leverantörens självdeklaration eller ett leverantörsbesök avslöjar brott mot uppförandekoden, bör ni inleda en dialog med leverantören om hur ni ska uppnå en konstruktiv och effektiv förbättringsprocess.

En viktig utgångspunkt för förbättringsprocessen är att tala om partnerskap med leverantören. I praktiken innebär detta att ni får en ömsesidig förståelse av varandras roller, är öppna och ärliga mot varandra och är förpliktigade att investera tid och resurser i förbättringsarbetet.

Löpande förbättringar

9 tips i denna fas är: