Print

Fas 6: Kommunikation av insatser och resultat

I denna fas får du goda råd om hur ni kan kommunicera insatser och resultat av ert arbete med socialt ansvarstagande i leverantörskedjan på ett relevant, intressant och effektivt sätt.

Kommunikationen av företagets insatser för socialt ansvarstagande inom leverantörskedjan bör vara en integrerad del av er övriga kommunikation kring sociala och miljömässiga förhållanden. De viktigaste sociala och miljömässiga problemen i leverantörskedjan bör detta utgöra en central del av kommunikationen, där man redogör för insatserna man gör inom CSR-området.

Om ni i er kommunikation kring ert sociala ansvarstagande i leverantörskedjan visar att ni fokuserar på de områden som ni har störst möjlighet att uppnå förbättringar ökar även ert förtroende bland era intressenter (t.ex. anställda, kunder, ägare, politiker, media, myndigheter, idéburna organisationer).

5 tips idenna fas är:

Kommunikation