Print

Finanssektorn

The Equator Principles inrättades på initiativ av ett antal privata banker. Principerna handlar om samhällsansvar vid utlåning och finansiering. The Equator Principles bygger på The International Finance Corporation's ‘Environmental, Health, and Safety Guidelines’.
Läs mer här

Principles for Responsible Investment (PRI) är FN-stödda principer för ansvarsfulla investeringar. Det omfattar sex allmänna riktlinjer för investerares arbete med socialt ansvar.

Alla företag med investeringsverksamheter kan använda sig av de sex principerna, och man kan också välja att ansluta sig till PRI. Företag som inte har investeringar som sin kärnverksamhet, får i stället använda de tio principerna i Global Compact. Investerare som är medlemmar i PRI, inkluderar institutionella investerare, investmentbanker och rådgivare.
Läs mer här