Print

Fiskerinäringen

Marine Stewardship Council är en oberoende ideell organisation som arbetar för att främja ett hållbart fiske. MSC har utvecklat en global miljöstandard för uthålligt fiske. Fiskproducenter som uppfyller standarden kan använda MSC: s blå miljömärke Certified Sustainable Seafood.
Läs mer här.