Print

Företagens sociala ansvar i leverantörskedjan

I princip har företag oavsett storlek samma ansvar för leverantörskedjan. Som utgångspunkt för vilket ansvar ett företag har nedåt i leverantörskedjan är det avgörande att företag, oavsett storlek, värderar sina leverantörer utifrån risker för kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och principer. Därefter kan insatserna riktas mot områden, där det är möjligt att uppnå de största förbättringarna. Om man är en liten aktör kan det vara nödvändigt att samarbeta med andra för att ha påverkansmöjlighet och uppnå resultat.  

Företag har särskilt ett ansvar i förhållande till leverantörer i sitt första led eftersom företaget här har en direkt och kontraktsreglerad affärsrelation.

Som utgångspunkt är det avgörande att företag, oavsett storlek, värderar sina leverantörer utifrån risker för kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och principer. Därefter kan insaterna riktas mot områden, där det är möjligt att uppnå de största förbättringarna.  

Företagens sociala ansvar i leverantörskedjan