Print

Friskrivningar

Miljöstyrningsrådet och dess samarbetspartners frånsäger sig allt ansvar för att denna hemsida är fri från felaktigheter och datavirus eller att tillgången till webbplatsen är utan avbrott. Miljöstyrningsrådet får inte heller hållas ansvariga för förlust av data, skador orsakade av datavirus, störningar på användarens eller tredje parts dator eller indirekta förluster av något slag

Parterna förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning, helt eller delvis, revidera denna webbplats och att återkalla eller begränsa tillgången till innehållet.

Parterna är inte ansvariga för användarnas tillämpning av CSR-kompassen eller för nyttan av den information och material som publiceras på CSR-kompassen.

Användarens nedladdningar eller annat utnyttjande av information som är tillgänglig på CSR-kompassen – bland annat genom länkar till andra webbplatser – sker under användarens ansvar.

Gällande lag
Denna webbplats är avsedd för internetanvändare i Sverige. Alla tvister av något slag (inklusive fall som inte avser kontraktsfrågor) skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.