Print

Handelssektorn

Business Social Compliance Initiative (BSCI) är en ideell organisation som har upprättat en uppförandekod, ett antal verktyg för främja socialt ansvarstagande i hos leverantörerna samt en gemensam plattform för granskning av CSR i leverantörskedjan.
Läs mer här