Print

Initiativ

Det finns olika branschöverskridande intiativ inom som arbetar med CSR-frågor, inklusive leverantörsstyrning, som man som företag kan vända sig till för vidare information. (Observera att denna lista inte är fullständig).

Undersök även om det finns något branschspecifikt initiativ i den bransch som du är verksam inom under Branschinitiativ.

Ethical Trading Initiative (ETI)
ETI är en internationell organistion som består av företag, fackföreningar och NGO:s. ETI arbetar med att förbättra arbetsvillkor för arbetare världen över.

Läs mer om ETI.

Business Social Compliance Initiative (BSCI)
BSCI är ett internationellt initiativ som arbetar för sociala förbättringar i globala leverantörskedjor. BSCI underlättar både för medlemmar och för leverantörer genom att alla medlemmar ställer samma krav och arbetar efter samma förbättringssystematik.

Läs mer om BSCI.