Print

IT- och telekombranschen

Global e-Sustainability Initiative är ett företagssamarbete som syftar till sociala och miljömässiga förbättringar i elektronikföretagens leverantörskedjor. GeSI fungerar mer som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte och har inga gemensamma etiska riktlinjer eller kontroller.
Läs mer här

Electronic Industry Citizenship Coalition är en sammanslutning av några av världens största elektronikvarumärken och deras leverantörer. Man arbetar för att förbättra miljö och arbetsvillkor bl.a. genom en gemensam uppförandekod.
Läs mer här.

TCO-certifiering är ett certifieringssystem som miljömärker IT-produkter. 
Läs mer här.

MakeITfair är ett europeiskt projekt som sytar till att påverka IT-industrin till förbättrade arbetsvillkor och miljöförhållanden från gruvutvinning till återvinning via tillverkningen i Asien.
Läs mer här.