Print

Kemiindustrin

Responsible Care är ett frivilligt initiativ inom den kemiska industrin. Företag som ansluter sig till initiativet arbetar tillsammans för att kontinuerligt förbättra sina insatser inom hälsa, säkerhet och miljö samt kommunicera om sina produkter och processer till intressenterna.
Läs mer här