Print

Konkreta förslag på förbättringsåtgärder

Nedan följer en lista över de områden där leverantörerna kan ha svårt att leva upp till kraven i uppförandekoderna – och förslag på hur ni kan bidra till att stärka leverantörernas insatser.

Genom att klicka på varje enskilt område, kan du få inspiration till hur du kan bidra till att förbättra det området hos leverantörerna:

Du kan också klicka på de punkterna i fas 3 på underfliken ”länkar” för ytterligare information.

Konkreta förslag på förbättringsåtgärder