Print

Krav från offentlig sektor

Krav på socialt ansvarstagande i leverantörskedjan ökar på leverantörer till offentlig sektor. Lämnar ditt företag anbud i offentliga upphandlingar kan det vara klokt att fundera över hur ni ska rapportera ert arbete med socialt ansvarstagande.

CSR-kompassen finns även som en särskild del riktad till offentlig sektor. Offentliga upphandlare som ställer sociala krav i sina upphandlingar och följer rekommendationerna i CSR-kompassen använder sig av särskilda mallar för uppföljningen. Dessa mallar omfattar:

Frågeformulär till leverantörer
Detta frågeformulär syftar till att ta reda på hur era rutiner för arbetet med socialt ansvarstagande. Läs mer här.

Förklaringstext till frågeformuläret
Förklaringstexten ger en tydligare beskrivning om vad som avses och vilka frågor ni förväntas besvara vid uppföljningen. Läs mer här.

Bedömningsmall
Bedömningsmallen innehåller ett förtydligande om hur era svar kommer att bedömnas vid uppföljning och om de svar som ni lämnar är tillfredsställande. Läs mer här.

Läs mer om offentlig sektors arbete med socialt ansvarstagande här.