Print

Läkemedelsindustrin

The Pharmaceutical Supply Chain Initiative är en sammanslutning av stora läkemedelsföretag som arbetar för bättre sociala, ekonomiska och miljömässiga villkor för alla inom läkemedelsindustrins leveranskedja. Detta inkluderar förbättrade villkor för arbetstagarna, ekonomisk utveckling och en renare miljö för lokalsamhället. Organisationen har utvecklat The Pharmaceutical Principles for Responsible Supply Chain Management inom fem områden: etik, arbete, hälsa & säkerhet, miljö och relaterade ledningssystem.
Läs mer här

The Council for International Organizations of Medical Sciences, etablerat av WHO och UNESCO 1949, har tagit fram International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects, en internationell etisk vägledning för biomedicinsk forskning på människor – alltså en uppsättning etiska riktlinjer för medicinska experiment.
Läs mer här