Print

Landrapporter

Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan är särskilt relevant när företaget använder underleverantörer i tillväxt- och utvecklingsländer, exempelvis i Asien, Latinamerika, Afrika eller Östeuropa.

Särskilt i utvecklingsländer kan ofta den offentliga kontrollen av de sociala och miljömässiga förhållandena på företagen brista.

Nedan hittar ni landrapporter där ni kan få en överblick om de sociala och miljömässiga risker som ni kan stöta på bland leverantörer i respektive land och region.  

Landrapporter 

Utrikesdepartementets landrapporter
På utrikesdepartementets webbplats finns rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder. Rapporterna baseras på underlag från Sveriges cirka hundra ambassader runtom i världen. De färdigställs sedan av Utrikesdepartementet i samråd med ambassaderna. Läs mer här.

Världsbankens landrapporter
Också på Världsbankens hemsida kan man ladda ner landsspecifik information som regelbundet uppdateras. Läs mer här

Nationell information om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, anti-korruption och miljö

Nedan hittar du länkar till nationell information om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, korruption och miljöförhållanden. Ni måste dock vara medvetna om att informationen inte är avsedd för företag:

Mänskliga rättgheter:

Arbetsrätt:

Anti-korruption:

Miljö: