Print

Livsmedelsbranchen

The European Food Sustainable Consumption and Production Round Table är ett offentligt-privat initiativ med visionen att främja en forskningsbaserad, samstämmig strategi för hållbar livsmedelskonsumtion och produktion i hela Europa och samtidigt inkludera ekologiska perspektiv i alla led i livsmedelskedjan.
Läs mer här

The World Cocoa Foundation är en global organisation besående av kakao- och chokladföretag, förädlare, handlare och andra som vill förbättra förhållandena för kakaobönderna och samhällena de bor i. Organisationen fokuserar på en hållbar miljö och effektiv produktion. Dessutom fungerar den som ett forum för de behov som kakao växande sektor.
Läs mer här

Roundtable on Sustainable Palm Oil är ett globalt flerpartsinitiativ som arbetar för att främja tillväxten och användningen av hållbara palmoljeprodukter. Detta gör man genom samarbete inom leverantörskedjan och öppen dialog mellan intressenterna.
Läs mer här

Sustainable Agriculture Initiative grundades av livsmedelsindustrin för att kommunicera och aktivt stödja utvecklingen av ett hållbart jordbruk. SAI: s arbete involverar olika intressenter i livsmedelskedjan.
Läs mer här

Ethical Tea Partnership är en allians av te-packerier som arbetar tillsammans för att förbättra hållbarheten i teindustrin och för att förbättra tearbetarnas levnadsvillkor.
Läs mer här

Utz Certified arbetar för att skapa en öppen och transparent marknad för jordbruksprodukter. De erbjuder certifieringsprogram i kaffe, te och kakao, och hanterar spårbarhetssystem för RSPO-certifierad palmolja.
Läs mer här

Fairtrade Labelling Organisations International (FLO) är ett märkningssystem som förbättrar levnadsvillkoren för några av de fattigaste bönderna och arbetarna genom att bland annat garantera dem ett rättvist pris för sina varor samt riktlinjer för arbetsvillkor och miljöhänsyn.
Läs mer här

Roundtable on Responsible Soy, RTRS

ProTerra Certifiering

The Sustainable Cattle Ranching Working group