Print

Mater

Etablerat: 2006

Produkt/vara: Utvecklar och marknadsför möbler, belysning, och hemaccessoarer som vaser, krukor, muggar, lampor och barstolar.

Anställda: Företaget har fem anställda i Danmark, USA och Indien samt ett samarbete med nio danska och internationella designers.

Leverantörer: Mater har främst leverantörer i Asien – totalt åtta leverantörer i Indien, Kina och Vietnam. Den huvudsakliga verksamheten sker i Indien.

Viktigaste utmaningen i förhållande till leverantörer: Att bevara lokala hantverkstraditioner genom att anlita småföretag, baserat på mottot att företagande och socialt ansvar kan förenas i tidlös och snygg design av hög kvalitet.

Ambitionsnivå och intern organisation  

När verksamheten startade var det med utgångspunkten att skapa ett företag med målsättning att respektera socialt ansvar på alla nivåer, från leveranskedja till marknadsföring. Maters arbete med CSR bygger på företags vision: "to create timeless and beautiful design based on an ethical business strategy". Förankringen av insatserna är alltså underförstådd och i det dagliga arbetet drivs CSR-frågorna av ägaren, som också ansvarar för samordningen och för att förmedla principerna till externa designers.

Maters råd:  "Samarbeta med externa revisorer eller partners om du inte själv besitter den nödvändiga kapaciteten, annars kan det vara svårt att bygga upp förtroende för insatserna."

Kartläggning av risker  

Mater valde att främst fokusera på rättvis handel, återvinning och ansvarsfull användning av material. Eftersom Mater hade detta som grund för sina val av leverantörer, inledde man endast samarbete där detta fokus ansågs möjligt. Med insikt om hur komplex leverantörskedjan bakom en så enkel produkt som en barstol i trä med skinn är, var det viktigt för Mater att endast inleda samarbete med leverantörer som så småningom kunde förväntas själva ställa krav på socialt ansvarstagande hos sina egna underleverantörer. En utmaning som Mater idag står inför i Indien.

Maters råd: "Ha en pragmatisk inställning till CSR. Ett företag kan inte ensam förändra världen. Prioritera de viktigaste principerna för just ditt företag och vision."

Förberedelser av krav till leverantörer 

Vid en konferens presenterades  danska CSR-Kompassen för Mater, som insåg att det var ett mycket praktiskt verktyg som relativt enkelt kunde anpassas till deras specifika behov i samarbete med leverantörer och kunder. Eftersom Maters hela affärsmodell och vision baseras på socialt ansvarstagande, var den mest naturliga utgångspunkten att utveckla en uppförandekod.

Efter att man tagit fram en sådan fick Mater möjlighet att delta i projektet Susbiz India, som drevs av danska Håndværksrådet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med bidrag från bl a Danida (www.susbizindia.org).

Maters råd: "En uppförandekod är ett utmärkt sätt att visa dina leverantörer vad du förväntar dig av dem. Men det kräver onekligen en dialog för att få leverantörerna att förstå vad som menas med den – och för att konkretisera uppförandekoden i handling."

Utvärdering av leverantörer        

Från start var det viktigt för Mater att samarbeta med externa aktörer som kunde genomföra oberoende bedömningar av leverantörerna, eftersom de på förhand visste att deras egna resurser var begränsade. Man var inställd på att CSR-arbetet skulle vara resurskrävande, men också att det skulle vara lönsamt på sikt för såväl Mater som dess leverantörer.

Mater arbetar utifrån en modell som innebär att man – om revisionen kräver det – lånar pengar till leverantörerna för att förbättra villkoren tillsammans med en lokal partner i Indien. Mater betalar ett litet överpris för varan tills lånet betalats av. Men generellt måste leverantören förstå att de måste uppfylla vissa minimikrav, och det är egentligen bara när de ser att deras inkomster förbättras genom denna process som de blir 100 procent motiverade. Exempelvis fick Mater erfara att det är svårt att genomföra sina principer på en stor porslinsfabrik i Kina, om man bara behöver 1 000 koppar. Detta resulterade i att designern bakom en Mater-kopp tillsammans med leverantören fick ta hänsyn till miljöförbättringar så att det numera används 50 procent mindre glasyr och färg vid tillverkningen, vilket gynnar både miljön och arbetarna – medan Mater får en unik kopp.

Maters råd: ”Lyckas man inte overföra sina CSR-principer till ekonomiska fördelar även på kort sikt, blir implementeringen otroligt svår".

Löpande förbättringar och partnerskap

Genom att finansiera en del av förbättringarna hos leverantörerna har Mater hittat en lösning som gynnar båda parter, och där båda parterna investerar i samarbetet. I ett enskilt fall har leverantören blivit mycket mån om att fortsätta samarbetet, även om Mater som nystartat företag bara gör små beställningar. Idag är volymen på vissa produkter så stor att Mater köper upp 20 procent av leverantörens totala kapacitet. Planen är att få alla Maters leverantörer genom denna process.

Det är en del av Maters koncept att hitta lokala hantverkstraditioner som är unika för olika utvecklingsländer. Maters designers initierar därför helt naturligt samarbete med leverantörer för att få insikt i de lokala traditionerna och genom dessa utveckla spännande och professionell design. Denna form av ömsesidighet som samarbetet bygger på har visat sig vara en bra plattform för förbättringar.

Mater råd: "Det är nödvändigt att vara på plats hos leverantören mycket i början för att säkerställa förbättringar, men också för att hitta en modell som motiverar alla parter."

Kommunikation av insatser och resultat 

Mater upplever ett stort internationellt intresse för sin verksamhet. Allt fler av deras kunder, till exempel internationella varuhus, efterfrågar Maters produkter framför andra till följd av att de själva profilerar sig som socialt ansvarstagande. Mater upplever i hög grad att deras CSR-profil är en stor konkurrensfördel. Men produkterna (d v s designen) måste förstås ha hög kvalitet.

Mater är också mycket medvetna om att det inte endast är deras produkter som ska produceras ansvarsfullt, utan att kommunikation också måste vara därefter. Insyn och öppenhet är avgörande parametrar för dem när de kommunicerar, oavsett om det är med kunder, leverantörer, investerare eller andra.

Under 2008 lanserade Mater en "specialutgåva" av sina produkter, där alla vinster gick till insatser för hållbarhet hos leverantörerna. Det var en process som Mater var mycket medveten om att göra tydlig för konsumenter och övriga intressenter, så allt som angick specialutgåvan förmedlades på deras hemsida. Det som för den enskilde konsumenten kan vara svårt att utföra på egen hand, verkade plötsligt möjligt att uppnå indirekt genom Mater.

Maters råd: "Var öppen och kommunicera de positiva sakerna som följer av dina CSR-insatser. Sätt människan i centrum och visa den praktiska betydelse som insatserna lett till. Utmaningen är att inte förmedla detta på ett alltför dokumentärt och tråkigt sätt. Kommunikationen bör skapa positiva känslor. "

Läs mer om Mater här