Print

Om CSR-kompassen

CSR-Kompassen är ett gratis online-verktyg, som kan hjälpa företag att komma igång att arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörsskedjan och i arbetet med leverantörer. Verkyget är anpassat till små och mellanstora företag inom produktion, handel och service. Verktyget togs ursprungligen fram i Danmark 2005 och hösten 2010 reviderades det grundligt samt översattes till svenska, isländska, norska och finska. I Sverige ansvarar Upphandlingsmyndigheten sedan september 2015 för CSR-kompassen.

CSR-Kompassens struktur, råd och vägledningar baserar sig på nationella och internationella konventioner och best-practise, inklusive FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Business for Social Responsibility (BSR), Business Social Compliance Initiative (BSCI), Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) samt danska Rådet for Samfundsansvars retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring