Print

Processen i sex faser

Socialt ansvarsfull leverantörsstyrning handlar om att säkerställa att varor och tjänster produceras under acceptabla förhållanden.

Med utgångspunkt i både nationella och internationella rekommendationer på området, rekommenderar CSR-kompassen en process i sex olika faser. Man behöver inte följa processen kronologiskt, eller genomgå alla faser i processen. Faserna är strukturerade så att man kan anpassa formen och innehållet av arbetet till sin egen situation i sitt företag.

Processen i sex faser