Print

Råvaruindustrin

The Voluntary Principles on Security and Human Rights är ett samarbete mellan icke-statliga organisationer, regeringar och företag inom råvaruindustrin. Initiativet erbjuder vägledning till företagen när det gäller trygghet och säkerhet utifrån en respekt för de mänskliga rättigheterna.
Läs mer här.

Extractive Industries Transparency Initiative är en koalition av regeringar, företag, grupper i civilsamhället, investerare och internationella organisationer. Initiativet syftar till att stärka goda styrelseformer inom råvaruindustrin genom ökad öppenhet och socialt ansvarstagande.
Läs mer här.

International Council of Mining & Metals representerar många av världens ledande gruv- och metallföretag samt regionala och nationella föreningar inom råvaruidustrin. Initiativet syftar till att skapa en hållbar produktion av mineraler och metaller.
Läs mer här.