Print

Fas 2: Riskvärdering

I denna fas får du goda råd om hur du kan kategorisera era leverantörer i riskgrupper och identifiera de som har störst risk för kritiska sociala eller miljömässiga förhållanden, och som ni därför bör fokusera insatserna på. 

En grundlig kartläggning av risker är särskilt viktigt om ni har leverantörer i länder där nationell lagstiftning och internationellt accepterade principer och normer för de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption inte respekteras fullt ut.

Denna fas innehåller också landprofiler som beskriver de sociala och miljömässiga utmaningarna och riskerna för företag i ett antal utvalda länder.

Situationen i länderna kan ständigt förändras. Ni bör därför löpande kartlägga riskerna i er leverantörskedja.

Riskvärdering
4 tips i denna fas: