Print

Samarbete med branschorganisationer och andra företag

Små och medelstora företag har inte alltid möjlighet att påverka sina leverantörer, och vanligtvis har de endast begränsade resurser för det praktiska arbetet med leverantörshantering. Både för att spara resurser och för att uppnå större effekt, kan små och medelstora företag med fördel samarbeta med branschorganisationer och andra företag som är verksamma i samma region. 

Exempelvis kan man ta reda på sådana frågor genom att vända sig till sin leverantör och fråga efter vilka man har som kunder. Även Exportrådet kan ha sådan information och hjälpa företag som efterfrågar sådan information.