Print

Samarbetspartners

Denna hemsida - CSR-kompassen - är resultatet av ett brett nordiskt samarbete. Den ursprungliga versionen av CSR-kompassen utvecklades i Danmark av Ekonomi- och näringsministeriet och Dansk Industri, med medverkan av Institutet för mänskliga rättigheter. 2010 gav Nordiska Ministerrådet ett bidrag till att översätta CSR-kompassen till alla nordiska språk. I Sverige har arbetet administrerats av Miljöstyrningsrådet tillsammans med en arbetsgrupp med experter inom området för CSR.

Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är ett statligt bolag som arbetar för att bidra till en hållbar utveckling genom att stödja företag och offentlig förvaltning i deras arbete med miljöfrågor och sociala frågor. Med tre huvudsakliga verktyg och tjänster erbjuder Miljöstyrningsrådet vägledning för hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad produktinformation.

Läs mer på www.msr.se

Medverkande parter

Övriga samarbetspartners
Dessa samarbetspartners har bidragit till utvecklingen av den ursprungliga versionen av CSR-kompassen i Danmark.

Ekonomi- och näringsministeriet 
Dansk industri
Nordiska ministerrådet
Institutet för mänskliga rättigheter 


Økonomi- og erhvervsministeriet

Ekonomi- och näringsministeriet 

DI logo

Dansk industri

Nordisk Ministerråd logo

Nordiska ministerrådet

Institut for menneskerettigheder logo

Institutet för mänskliga rättigheter 

Bilderna som används på CSR-kompassen kommer från Colourbox. Colourbox är en dansk bildbank och lagerfoto firma med bilder, videor och illustrationer. Materialet har en tydlig dansk/europeisk islæt och kan användas till alltifrån marknadsföring, undervisning, artiklar och reklam. Det finns inga begränsningar, och bilderna är ägnade både till webb och utskrift. Se mer här.