Print

Smyckesindustrin

Responsible Jewellery Council främjar etik, de mänskliga rättigheterna och social och miljömässig praxis inom diamant- och guldindustrin.  2009 inrättade de ett certifieringssystem.
Läs mer här

Kimberley Process är ett initiativ mellan regeringar, näringslivet och det civila samhället som försöker stävja ”konfliktdiamanter”, d v s oslipade diamanter som rebellrörelser använder för att finansiera sin väpnade kamp mot legitima regeringar. Kimberleyprocessens The Kimberley Process Certification Scheme är ett certifieringssystem för rådiamanter.
Läs mer här