Print

Socialt ansvar i leverantörskedjan

Socialt ansvarstagande i leverantörskedjan betraktas idag som någonting som ett företag förväntas arbeta med. Företagen har arbetat med dessa frågor i flera år och har gått från att ses som ett frivilligt åtagande av några drivande företag till att numera betraktas som en helt naturlig del i företagsverksamheten. Främst handlar socialt ansvarstagande i leverantörsskedjan om att samarbeta med leverantörerna för att säkerställa korrekta sociala och miljömässiga villkor. Det är särskilt viktigt för företag med leverantörer i länder där nationella lagar och internationellt accepterade principer och normer för de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption inte respekteras fullt ut. 

Om socialt ansvar i leverantörskedjan