Print

Sopa rent framför egen dörr först!

Företag förväntas själva leva upp till de krav som de ställer på en leverantörs sociala och miljömässiga förhållanden. Detta innebär att bolaget måste ha en överblick över sina egna CSR-frågor och ha beslutat om vilka normer och riktlinjer som gäller.

Detta innebär även att företag måste analysera och förändra sin egen påverkan på leverantörskedjan för att till exempel förbättrade arbetsvillkoren ska kunna förverkligas. Företag förväntas själv att leva upp till de krav de ställer till leverantörerna. Det betyder att företag ska ha en överblick över egna CSR-förhållanden och ha beslutat vilka standarder och riktlinjer som de själva ska efterleva.

Sopa rent framför egen dörr först!