Print

Ställer dina kunder krav på dig?

Om ni har tagit emot sociala och miljömässiga krav från era kunder i form av frågeformulär, en uppförandekod eller liknande, kan ni få hjälp här att sammanställa ett skriftligt svar till kunderna, där ni förklarar hur ni arbetar med socialt ansvarstagande samt vilka sociala och miljömässiga standarder som ni efterlever.

Ställer dina kunder krav på er?
Redogör för hur ni arbetar med CSR
Det kunderna är intresserad av att få reda på är hur ni arbetar med socialt ansvarstagande i er leverantörskedja. Det handlar om att ni ska beskriva hur er uppförandekod ser ut, vem som är ansvarig för CSR-frågor på ert företag, hur ni jobbar med uppföljning och förbättringar. Berätta gärna att ni arbetar efter CSR-kompassens rekommendationer och eventuellt även om ert interna arbete med socialt ansvarstagande. Läs mer om vilka frågor ni kan tänkas svara på till era leverantörer, klicka här.