Print

Textil- och konfektionsindustrin

Better Work är ett program som syftar till att öka anslutningen till internationella arbetsnormer hos  globala leverantörskedjor. Programmet är ett samarbete mellan ILO och The International Finance Corporation (IFC).
Läs mer här    

Fair Labor Assosiation är en ideell flerpartsorganisation som främjar socialt ansvar och transparens i fabriker inom textil- och konfektionsindustrin. Man vill skydda arbetstagarnas rättigheter och förbättra arbetsvillkoren.
Läs mer här  

Clean Clothes Campaign är en allians av fackföreningar och icke-statliga organisationer från flera europeiska länder, som syftar till att förbättra arbetsvillkoren i den globala industrin för konfektion och sportkläder. Clean Clothes utbildar och mobiliserar konsumenter, bedriver lobbying mot företag och regeringar samt erbjuder direkt stöd till arbetstagare i deras engagemang för rättigheter och förbättrade arbetsvillkor. I Sverige heter initiativet Rena Kläder.

Worldwide Responsible Apparel Production är en oberoende ideell organisation för certifiering av juridisk, human och etisk produktion inom textil- och konfektionsindustrin.
Läs mer här

Better Cotton Initiative främjar mätbara förbättringar vid bomullsodling när det gäller både miljö och lokalsamhälle. Initiativet har som mål att göra bomullsodling mer lönsamt och hållbart.
Läs mer här
 
The Global Organic Textile Standard (GOTS). GOTS är ett internationellt ekologiskt varumärke för kläder. GOTS står för Global Organic Textile Standard. Bakom märket finns ett antal ekologiska organisationer som producerar kläder. De ställer kräv på att kläderna är tillverkade av minst 95 procent organiskt material, och att produktionen är både miljömässigt och socialt ansvarsfull.
Läs mer här