Print

Träindustrin

Forrest Stewardship Council är en internationell ideell märkning som innebär att företag garanterar en hållbar produktion av trä och papper genom att efterleva en uppsättning globala principer för hållbart skogsbruk.
Läs mer här 

Programme for the Endorsement of Forest Certification är världens ledande skogscertifieringssystem med över 200 miljoner hektar certifierad skog i världen
Läs mer här