Print

Tvål, parfym, teknisk/kemiska artiklar

Branschföreningen för industriell och institutionell hygien stöder branschen och bevakar bl.a. miljömärkningar och miljöregler. IIH erbjuder också ett nätverk för branschfrågor.
Läs mer här.  

Branschföreningen för tvål, parfym och tekniska/kemiska produkter i Danmark har till uppgift att tillvarata branschens intressen.
Läs mer här.