Print

Fas 4: Uppföljning av leverantörer

I denna fas får du goda råd om hur du bedömer om leverantörerna uppfyller kraven i er uppförandekod. Ni bör fokusera på leverantörerna i medelhög och hög riskgrupp.

För att uppföljningen ska utföras smidigt, bör ni i så hög utsträckning som möjligt använda era befintliga kommunikationskanaler och former för dialog.

Alla leverantörer måste ha möjlighet att först utvärdera sig själva. Men om du anser att det är stor sannolikhet att en leverantör inte uppfyller kraven i uppförandekoden, kan det vara nödvändigt att därefter besöka leverantören. Ett leverantörsbesök kan ge dig insikt i leverantörens faktiska förhållanden och är en rimlig utgångspunkt för att samarbeta för förbättringar.

Uppföljning av leverantörer

 12 tips i denna fas: