Print

Fas 3: Utarbeta er uppförandekod

I denna fas bestämmer ni vilka grundläggande värderingar ert företag har för arbetsvillkor i er leverantörskedja. Ni har möjlighet att utveckla er egen uppförandekod med hjälp av CSR-kompassens verktyg. Uppförandekoden kan bli utgångspunkt för en dialog om de sociala och miljömässiga förhållandena.

Uppförandekoden innebär "riktlinjer för hur vi beter oss." Den är det dokument som beskriver de krav som ni förväntar er att leverantörerna uppfyller och är därmed utgångspunkten för ert sociala ansvarstagande i leverantörskedjan. Det är genom uppförandekoden som ni skapar ett system för att bedöma om leverantörerna uppfyller kraven. Vissa grundläggande krav bör alltid ingå i en uppförandekod. Den kan dock kompletteras och anpassas utifrån specifika villkor i den egna branschen.

Arbetet med uppförandekoden bör vara dynamiskt, och uppdateras kontinuerligt så att det ständigt anpassas till den situation som ni och leverantörerna befinner er i.

5 tips i denna fas:

Utarbeta er uppförandekod