Print

Varför CSR?

Drivkrafter bakom CSR 

Företag vill leva upp till de förväntningar som olika intressenter har. Dessutom skapar konkurrensen mellan företagen ett stort förändringstryck.

Investerarnas krav
Idag förväntar sig investerarare i allt högre grad att företag arbetar med CSR. CSR ökar det finansiella värdet på flera sätt: det stärker varumärket, ökar attraktionskraften som arbetsgivare, sänker kostnaderna för företag som effektiviserar hushållningen av resurser, och dessutom minskar riskerna om man investerar i ett företag som arbetar aktivt med CSR.

Kundernas krav
För vissa företag kan kundernas krav vara den viktigaste drivkraften. Inom vissa branscher är det en nödvändighet att redovisa sitt CSR-arbete för att överhuvudtaget komma ifråga som leverantör. Även för konsumentföretag kan CSR vara viktgt i sitt förhållande till kunderna

Media och NGO:s
Kritik från medier och NGO:s är någonting som kan skada företagets varumärke väsentligt. Ett aktivt och öppet CSR-arbete kan motverka sådan häftig kritik utåt.

Employer branding
Under senare tid har även företagets anställda och arbetssökande blivit en viktig motor för att dra igång ett CSR-arbete. Många anställda förväntar sig att företagen arbetar med dessa frågor.

Lönsamhet och vädeskapande 

Frågan om CSR är lönsamt är vanlig och är det är en fråga som CSR-ansvariga ofta får. Det har gjorts många studier som visar på ett oklart samband mellan ansvarstagande och högre lönsamhet, men ibland kan det vara svårt att mäta hur lönsamt CSR är.

Det finns dock ett klart positivt samband mellan CSR-arbete och högre marknadsvärde. På kort sikt kan lönsamheten komma att minska genom t.ex. kostsamma insatser för att förbättra hållbarhetsarbetet, men på längre sikt kommer värdet på företaget att öka.

CSR kan även ge konkurrensfördelar och ett skydd mot eventuella förtroendeskadaler.