Print

Verktyg och riktlinjer

Här får du en överblick över några av de mest använda verktygen inom sociala och miljömässiga områden (listan är inte fullständig):

ISO 26000
ISO 26 000 är en global, vägledande standard som underlättar för företag och organisationer att arbeta med socialt ansvarstagande och samhällsansvar. Den är inte certifierbar utan ger vägledning och rekommendationer för vad organisationen ska fokusera på. Bland annat tar den upp miljöhänsyn, etiskt beteende, god verksamhetssed och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Läs mer här.

Global Compact Self Assesment Tool
Med Global Compact Self Assessment Tool får du hjälp att analysera företagets styrkor och svagheter i förhållande till Global Compacts tio principer om de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Dessutom kan du spara dina svar och få fram era resultat att använda dem för ytterligare uppföljning, benchmark-mätningar och rapportering.

Verktyget ger företag – stora och små, lokala och globala – förmåga att själva utvärdera sin verksamhet i förhållande till Global Compacts tio principer. Verktyget är på engelska.

Gå till Global Compact Self Assessment Tool.

Human Rights Compliance Assessment
Är ett verktyg som ger dig överblick över vilka risker ert företag har som är kopplade till de mänskliga rättigheterna. Det finns en reducerad gratisversion som heter Quick Check.

Läs mer här.

Antikorruptionsportalen
Antikorruptionsportalen har tagits fram för att erbjuda ett praktiskt verktyg och stöd för små och medelstora företag för att hjälpa dem att undvika och bekämpa korruption, och därigenom skapa bättre företagsklimat. Portalen kombinerar erfarenheter från arbetet mot korruption i OECD-länder (som riktar sig till större företag) med nya verktyg för små och medelstora företag.

Läs mer här

Klimatkompassen
Klimatkompassen hjälper företag att utveckla en klimatstrategi och beräkna deras CO2-utsläpp. Verktyget utarbetades ursprungligen genom ett samarbete mellan Dansk Industri (DI) och och Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under danska Ekonomi- och näringsdepartementet. I nästa led har Svenskt Näringsliv i samarbete med Dansk Industri utvecklat den svenska hemsidan.

Gå till Klimatkompassen.