Print

Villkor för användning

Denna hemsida – CSR-kompassen – är ett kostnadsfritt, internetbaserat verktyg för alla svenska företag.

CSR-kompassens namn och logotyp får inte användas för kommersiella ändamål utan godkännande från Miljöstyrningsrådet.

CSR-kompassens innehåll får inte säljas eller distribueras i kommersiella syften. Dessutom får innehållet inte ändras eller publiceras i annat arbete eller publikationer, varken i pappersform eller i elektroniskt format. Detta gäller även vid överföring till andra webbplatser via länkar, framing eller på annat sätt.